ORSOSAN TP5

11,38 

Kategorija: Oznaka:

Opis

ORSOSAN TP 2K je vodootporni, paro propusni, dvo komponentni cementni mort/premaz otporan na smrzavanje. Ugrađuje se u tankim slojevima pomoću četke ili valjka. Područje primjene morta ORSOSAN TP_2K: mokri čvorovi u objektima, zidovi od opeke ili betonski zidovi izloženi vlaženju, vlažni podrumi, zidovi pročelja, podzemne garaže, natkrivene terase, prekidi betonaža i sl. ORSOSAN TP_2K se ugrađuje na izravnate površine, ukoliko je potrebno izravnat površinu prethodno onda koristiti ORSO reparaturne mortove ili su sistemu sa ostalim ORSO proizvodima.

SVOJSTVA

  • 2 (dvije) komponente, elastičnost (premošćivanje pukotina),
  • vodo-nepropusnost,
  • propusnost za vodenu paru,
  • dobra prionjivost bez impregnacije,
  • otporan na visoke i niske temperature

UGRADNJA

Podloge na koju se nanosi ORSOSAN TP_2K treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prianjanje stare i nove podloge.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštec+čenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). Koristiti vodo odbojno mikro porozno pletivo ORSOband MS50 za armiranje hidroizolacije.

Kod prelaza horizontala-vertikala koristiti elastične dilitacijske trake ORSO band.

Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima. Pomiješati sadržaj pakiranja, praškasti sadržaj u vreči (A komponenata) i emulziju (B komponenta) 1:1, odgovarajućom miješalicom miješati do konzistencije pogodne za ugradbu. Dobro izmiješati ručno ili električnom miješalicom na niskom broju obrtaja. Miješati min.3 minute. Po završetku miješanja odmah ugraditi zamiješani mort/premaz.

Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle. Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.

Temperature ugradnje:

podloga +5°C min. do +25°C max,

zraka +5°C min. do +25°C max.

Podloga mora biti vlažna prije ugradnje sloja ORSOSAN TP 2K. Ukoliko se jave poteškoče prilikom ugradnje u pogledu razvlačenja materijalom ne povečavati količinu vode u mjesavini već navlažiti dodatno podlogu. Ukoliko ORSOSAN TP 2K ide u dva sloja, drugi sloj ugraditi nakon 4-5 sati ugradnje prvog sloja. Drugi sloj mora biti ugrađen tako da je smjer ugradnje (potezi alata) okomit na smjer ugradnje prvog sloja.

Mikroporozno pletivo ORSOband MS50 se uranja u prvi sloj ORSOSAN TP 2K te prelazi čepastim valjkom ili gleterom da se izbije zarobljeni zrak i eventualne neravnine.

IZDAŠNOST

1,5 kg/m2
2,25 kg/m2/1,5mm
4 kg/m2/3mm (dva sloja)

Tehnički list

Dodatne informacije

Težina25 kg
Pakiranje (KG)

25 kg

Vrsta pakiranja

Papirnata vreća