ORSOFIX V F

Proizvođač: ORSO
Težina: 25.00kg

Cijena: 408,13 HRK
Cijena bez PDV-a: 326,50 HRK

Brzovezujuče, hidrofobno vezivo za izradu betona i mortova sa brzim prirastom čvrstoća. Koristi se kod svih vrsta montažnih radova gdje su potrebna brza pričvrščivanja spojnih elemenata.

pojačava svojstva drveta i spriječava vitoperenje

povećava koeficijent otpornosti drveta na vlagu

uspješno štiti drvo od atmosferilija

uspješno štiti drvo od štetočina, crvotočina, gljivica i plavih pljesni kao insekticid i fungicid

spriječava bubrenje i utezanje drva

zaštita od požara (drvo zaštičeno ORSOarbor glasshieldom ne gori samo karbonizira)

nije štetno za ljudsko zdravlje

Podloge na koju se nanosi ORSOFIX V F treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška
betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.
Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.
Priprema betona i mortova (maseni omjeri)
ORSOFIX V F : PIJESAK : VODA
1 3-3,5 ~0,6
Brtvljenje
ORSOFIX V F : VODA
4 : 1
Izravnavanje
ORSOFIX V F : VODA
3 : 1
Zaljevanje
ORSOFIX V F : VODA
2 :
Koristiti karakteristične zidarske alate.
Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom.
Otvoreno vrijeme do 15min. Nakon ~ 15 min ORSOFIX V F dobiva brze priraste čvrstoće od 20 N/mm2 pa na
više kroz 30 min.
Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +35°C max,
zraka +5°C min. do +35°C max.

Zavisno o području i tipu primjene

U troslojne, plastificirane natronske vreče od 1, 5, 25 kg.