ORSOFIX I

22,21 

Opis

ORSOFIX I je brzovezujući reparaturni mort za izravnavanje starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih dijelova, manjih stabilnih oštećenja. Nanosi se prije izvedbe završne obrade betona i zidova od opeke.

SVOJSTVA

  • vodootporan,propustan za vodenu paru (parodifuzan ),
  • vrlo dobro prionljiv za beton i opeku,
  • vrlo dobro zadržava vodu,
  • brzovezujući,
  • otporan na smrzavanje,
  • nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode),
  • lako obradljiv i ugradljiv

UGRADNJA

Priprema podloge
Podloge na koju se nanosi ORSOFIX I treba biti čvrsta i očišćena od prašine, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Ukoliko je potrebno čišćenje podloge do «zdravog» betona obaviti jednom od poznatih tehnologija tipa hidromehaničko čišćenje, čišćenje čeličnim četkama i sl. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge. Prelaze vertikala i horizontala izvoditi u sistemu sa materijalima ORSOSAN TP i ORSOband dilatacijskim trakama. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima. Otvoreno vrijeme ugradnje. Mort zamješan sa vodom potrošiti u roku od 20-25 min.
Temperature ugradnje
• podloga +5°C min. do +25°C max.
• zraka +5°C min. do +25°C max.

Tehnički list

Dodatne informacije

Težina25 kg
Pakiranje (KG)

25 kg

Vrsta pakiranja

Papirnata vreća