Održan “Sika” seminar za majstore, hobiste i profesionalce hobiste 1.10.2012

1.10.2012. održana je prezentacija SIKA materijala sa uključenim teoretskim i praktičnim dijelom. S obzirom na veliki odaziv, nadamo se da ćemo slično okupljanje organizirati u bližoj budućnosti.