ORSOSAN TP 1K

Proizvođač: ORSO
Težina: 25.00kg
Upit za cijenu: 023 / 342 041

Ugrađuje se u tankim slojevima pomoću četke ili valjka. Područje primjene morta ORSOSAN TP: mokri čvorovi u objektima, zidovi od opeke ili betonski zidovi izloženi vlaženju, vlažni podrumi, zidovi pročelja, podzemne garaže, natkrivene terase,prekidi betonaža i sl. ORSOSAN TP se ugrađuje na izravnate površine, ukoliko je potrebno izravnat površinu prethodno onda koristiti ORSO reparaturne mortove ili su sistemu sa ostalim ORSO proizvodima.

1 (jedna) komponenta

Elastičnost (premoščivanje pukotina)

Vodonepropusnost

Vrlo dobro zadržava vodu

Propusnost za vodenu paru

Dobra prionjivost bez impregnacije

Otpornost na visoke i niske temperature (smrzavanje)

Podloge na koju se nanosi ORSOSAN TP treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge.

Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). Koristiti vodoodbojno mikroporozno pletivo ORSOband MS50 za armiranje hidroizolacije.

Kod prelaza horizontala-vertikala koristiti elasticne dalatacijske trake ORSOband. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Podloga mora biti vlažna prije ugradnje sloja ORSOSAN TP. Ukoliko se javu poteškoće prilikom ugradnje u pogledu razvlaćenja materijalom ne povecavati kolicinu vode u mjesavini već navlažiti dodatno podlogu. Ukoliko ORSOSAN TP ide u dva sloja, drugi sloj ugraditi nakon 4-5 sata ugradnje prvog sloja. Drugi sloj mora biti ugrađen tako da je smjer ugradnje (potezi alata) okomit na smjer ugradnje prvog sloja. Mikroporozno pletivo ORSOband MS50 se uranja u prvi sloj ORSOSAN TP te prelazi čepastim valjkom ili gleterom da se izbije zarobljeni zrak i eventualne neravnine.

1,5 kg/m2

2,25 kg/m2/1,5mm

4 kg/m2/3mm (dva sloja)