Orsosan elastic 1k

Proizvođač: ORSO
Težina: 20.00kg

Cijena: 371,25 HRK
Cijena bez PDV-a: 297,00 HRK

Visokoelastična hidroizolacija, jednokomponentna, UV stabilna masa za vanjsku i unutarnju primjenu.Koristi se pri hidroizolaterskim radovima za sljedeće djelove garđevina: terasa, balkona, bazeni, podzemnegrađevine, parkirališta, garaže, podrumi,rezervoari i spremnici, infrastrukturni objekti, vodovodi, kanalizacije,područja sa pojačanim hidrostatskim tlakom.

vodonepropusnost do 7 bara
propusnost za vodenu paru
visokoelastičnost
premošćavanje pukotina
UV stabilnost
dobra prionjivost
otporan na visoke i niske temperature
ne mjenja boju pod utjecajem sunca