ORSOBAND MS 360

Proizvođač: ORSO
Težina: 1.00kg

Cijena: 46,25 HRK
Cijena bez PDV-a: 37,00 HRK

ORSOband MS360 je mikroporozna vodoodbojna elastična membrana koja se koristi kao ojačanje u ORSO hidroizolacijskim sistemima. Upotrebljava se u hidroizolacijskim sistemima ravnih krovova, terasa, balkona, mokrih čvorova, bazena itd. Prionjiva na beton, opeku, drvo, alumijij, plastiku.

 vodoodbojna
 samoljepljiva
 UV otpornost
 vrlo dobra prionjivost
 ne kruti se i ne puca, trajno elastična
 otpornost na visoke i niske temperature (smrzavanje)

ORSOband MS360 se primjenjuje u sustavu sa ORSO hidroizolacijskim materijalima. Podloge na koju se nanosi ORSOband MS360 treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle. Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.
Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.
Izbjegavati mokre, vlaţne površine betona, premaza itd. Podloga mora biti tretirana ispravno jer popušta u doticaju sa vlagom, vodom. Izbjegavati površine koje nisu stabilne (kompaktne), grube površine (potrebna upotreba adekvatnih prajmera).

Kutija: 25 komada.