ORSOBAND L130

Proizvođač: ORSO
Težina: 1.00kg

Cijena: 27,60 HRK
Cijena bez PDV-a: 22,08 HRK

ORSOband L130 elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkanini oblikovana za unutarnji kut dimenzije 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacijskih reški na kutovima.Područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje.

 vodonepropusnost, otpornost na hidrostatski tlak do 3 bara
 brza primjenan
 trajno elastična
 dugi vijek trajanja

ORSOband L130 se primjenjuje u sustavu sa ORSO hidroizolacijskim materijalima. Podloge na koju se nanosi ORSOband L130 treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge. Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm).
ORSOband L130 dilatacijku traku utisnuti u prethodno naneseni sloj ORSO hidroizolacijskih materijala (ORSOSAN TP i ORSOSAN elastic) ili ORSOBOND flex ljepila. Paziti da se ne stvaraju neravnine i nabori kod utiskivanja trake te zidarskim gleterom ili žlicom istisnuti sav zrak ukoliko je zarobljen ispod trake. Nakon pocetka vezivanja i stvrdnjavanja prvog sloja u kojeg smo uronili traku aplicirati drugi sloj ORSO materijala i prekriti traku cijelom svojom površinom. Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle. Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.
Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

Kartonska kutija 50 kom.

1 l /10-20m²