ORSO ANTIMRAZ

Proizvođač: ORSO
Težina: 5.00kg

Cijena: 81,19 HRK
Cijena bez PDV-a: 64,95 HRK

Tekuci dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama koji ne sadrži kloride.Omogucava ugradnju betona i mortova do -11°C. Ubrzava prirast cvrstoca betona i mortova. Reagira sa svim vrstama cementa osim aluminatnim.

povecava obardivost i ugradivost betona
djeluje kao plastifikator na betosku mješavinu
ne djeluje štetno na armaturu
ubrzava priraste cvrstoce betona ili morta
ne utjece na fizikalna i kemijska svojstva betona i mortova

ORSOantimraz se dodaje u tekucem obliku mortovima i betonima zajedno, prema napvedenom omjeru, sa vodom.

5 LIT

1 m3 betona pri betonaži do -3°C ide 4 kg otopine
-6°C ide 6 kg otopine
kod mortova i žbuka:
do -3°C ..................... 1:10 ORSOantimraz:voda
do -6°C ..................... 1:6
do -9°C .................... 1:3
do -11°C .................. 1:2