ORSOSAN ELASTIC BIJELI

Visokoelastična hidroizolacija, jednokomponentna, UV stabilna masa za vanjsku i unutarnju primjenu. Koristi se pri hidroizolaterskim radovima za sljedeće djelove garđevina: terasa, balkona, bazeni, podzemnegrađevine, parkirališta, garaže, podrumi,rezervoari i spremnici, infrastrukturni objekti, vodovodi, kanalizacije,područja sa pojačanim hidrostatskim tlakom.

  • vodonepropusnost do 7 bara
  • propusnost za vodenu paru
  • visokoelastičnost
  • premošćavanje pukotina
  • UV stabilnost
  • dobra prionjivost
  • otporan na visoke i niske temperature
  • ne mjenja boju pod utjecajem sunca

Podloge na koju se nanosi ORSOSAN elstic treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge.
Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). Koristiti vodoodbojno mikroporozno pletivo ORSOband MS50 za armiranje hidroizolacije. Kod prelaza horizontala-vertikala koristiti elasticne dalatacijske trake ORSOband.
Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima. Pomiješati sadržaj pakiranja sa čistom vodom (na vrecu od 20 kg sa 3,5-4,4 l vode) i odgovarajućom miješalicom miješati do konzistencije pogodne za ugradbu. Dobro izmiješati ručno ili električnom miješalicom na niskom
broju obrtaja. Miješati min.3 minute. Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle. Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.

Temperature ugradnje:
podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

Podloga mora biti vlažna prije ugradnje sloja ORSOSAN elastic.
Ukoliko ORSOSAN elastic ide u dva sloja, drugi sloj ugraditi nakon 4 sata ugradnje prvog sloja. Drugi sloj mora biti ugrađen tako da je smjer ugradnje (potezi alata) okomit na smjer ugradnje prvog sloja. Mikroporozno pletivo ORSOband MS50 se uranja u prvi sloj ORSOSAN elastic te prelazi čepastim valjkom ili gleterom da se izbije zarobljeni zrak i eventualne neravnine.

U troslojnim plastificiranim natron vrećama od 20 kg.

Izdašnost po području primjene: 1,2-1,5 kg/m2 za aplikacije u jednom sloju (balkoni, terase, podzemne prostorije, mokri čvorovi), 3 kg za aplikacije u dva sloja dazeni, vodospreme (područja primjene sa permanentnim pritiskom vode), 4,5-5 kg/m2 za aplikacije sa pritiskom vode večim od 3,5 bar-a ili vodenog stupca od 35 m.