ORSOSAN 02

Proizvođač: ORSO
Težina: 25.00kg

Cijena: 195,94 HRK
Cijena bez PDV-a: 156,75 HRK

Vodonepropusnost

Hidrofobnost

Expanzivnost

Premoščivanje mikro pukotina

Spriječeno skupljanje

Otporan na visoke i niske temperature

GSpriječava kondenzate

Priprema podloge

Podloge na koju se nanosi ORSOSAN 02 treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Zidarske reške očistiti do dubine cca 6 mm. Čišćenje podloge do «zdravog» betona obaviti jednom od poznatih tehnologija tipa hidromehaničko čišćenje, čišćenje čeličnim četkama i sl. 

Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzijom da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge. Kod cijelovitu i dugotrajnu zaštite betonskih površina građevine i površina građevine od opeke, koristitiORSO Shieldimpregnaciju.

Holkere izvoditi u sistemu sa materijalima ORSOSAN TP i ORSOband dilatacijskim trakama. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

 Temperature ugradnje

• podloga +5°C min. do +25°C max.

• zraka +5°C min. do +25°C max.

8 - 10 kg / m2 za 5-6mm

25 kg