ORSOMALT 04

Proizvođač: ORSO
Težina: 25.00kg

Cijena: 159,38 HRK
Cijena bez PDV-a: 127,50 HRK

ORSOMALT 04 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pročelja zidanih od fasadne opeke odgovarajuće kvalitete, s mogućnošću fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca10 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

vodootporan za atmosferilije

otporan na smrzavanje

propustan za vodenu paru (parodifuzan)

vrlo dobra prionjivost za opeku i beton

lako obradljiv i ugradljiv

nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)

Priprema podloge
Podloge na koju se nanosi ORSOMALT 04 treba biti čvrsta, očišćena od prašine i nečistoća tipa ulja, masti, boja i dr. Kod starih zidova fuge očistiti u dubinu cca 10 mm te ih prije primjene novog morta dobro otprašiti.
Fasadne zidove treba obavezno sidriti u podložne zidove (1 sidro na 4-5 m² fasadnog zida).
Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge.
Kod cijelovitu i dugotrajnu zaštite fasadnih elemenata građevine, tipa kamenih zidova, zidova od opeke, koristiti ORSO Shield.
Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Temperature ugradnje
• podloga +5°C min. do +25°C max.
• zraka +5°C min. do +25°C max.
Omjer i način miješanja
Pomiješati sadržaj pakiranja sa čistom vodom i odgovarajućom miješalicom miješati do konzistencije pogodne za
ugradbu.
Dobro izmiješati ručno ili električnom miješalicom na niskom broju obrtaja. Miješati do 3 minute.
Način primjene, alati
Mort nanijeti pomoću žlice za mort. Kod nanošenja morta ORSOMALT 04 spriječiti curenje
morta sa strana.
Čišćenje alata
Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe vodom očistiti. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.

U dvoslojnim plastificiranim natron vrećama od 25 kg.

0,6 kg/ l
Od 0,6 kg suhog morta dobije se 1l (dm3 ) mokrog morta za zidanje i fugiranje.
Pakiranja od 30 kg suhog morta dobije se cca 60 l mokrog morta.