ORSOBAND MS 100

Proizvođač: ORSO
Težina: 1.00kg

Cijena: 125,00 HRK
Cijena bez PDV-a: 125,00 HRK

ORSOband MS100 je samoljepljiva vodoodbojna butilna traka prekrivena PP tkaninom. Primjenjuje se kod spojevi fasada sa alu stolarijom, između stolarije i zida, između fasadnih elemenata, panela i izolacija.

samoljepljiva
UV otpornost
vrlo dobra prionjivost na više vrsta podloga metal, staklo, beton, drvo...
ne kruti se i ne puca, trajno elastična
otpornost na visoke i niske temperature (smrzavanje)

ORSOband MS100 se primjenjuje u sustavu sa ORSO hidroizolacijskim materijalima. Radna temperatura : ≥5°C Način primjene: rukom direktno uzmete rolu, ručno uklonite zaštitni silikonski papir, nanesete traku i pritisnete dok ne prione na podlogu čvrsto. Priprema podloge: podloga mora biti suha, čista, otprašena. Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). Izbjegavati mokre, vlažne površine betona, premaza itd. Podloga mora biti tretirana ispravno jer popušta u doticaju sa vlagom, vodom. Izbjegavati površine koje nisu stabilne (kompaktne), grube površine (potrebna upotreba adekvatnih prajmera).

Rola: 10 metara
Kartonska kutija: 100 metara