ORSOFIX I

Proizvođač: ORSO
Težina: 30.00kg

Cijena: 230,25 HRK
Cijena bez PDV-a: 184,20 HRK

ORSOFIX I je brzovezujući reparaturni mort za izravnavanje starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih dijelova, manjih stabilnih oštećenja. Nanosi se prije izvedbe završne obrade betona i zidova od opeke. 

vodootporan

propustan za vodenu paru (parodifuzan )

vrlo dobro prionljiv za beton i opeku

vrlo dobro zadržava vodu

brzovezujući

otporan na smrzavanje

nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)

lako obradljiv i ugradljiv

Priprema podloge
Podloge na koju se nanosi ORSOFIX I treba biti čvrsta i očišćena od prašine, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Ukoliko je potrebno čišćenje podloge do «zdravog» betona obaviti jednom od poznatih tehnologija tipa hidromehaničko čišćenje, čišćenje čeličnim četkama i sl. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povečalo prijanjanje stare i nove podloge. Prelaze vertikala i horizontala izvoditi u sistemu sa materijalima ORSOSAN TP i ORSOband dilatacijskim trakama. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima. Otvoreno vrijeme ugradnje. Mort zamješan sa vodom potrošiti u roku od 20-25 min.
Temperature ugradnje
• podloga +5°C min. do +25°C max.
• zraka +5°C min. do +25°C max.

Zavisno o području i tipu primjene

U dvoslojnim plastificiranim natron vrećama od 30 kg.