Dracomerx Akwapor PE

Kategorija: Dracomerx, IZDVOJENI PROIZVODI, Parne brane

Parna brana

AKWAPOR PE je izrađen od prozirne polietilenske (PE) folije ojačane mrežicom u svrhu povećanja čvrstoće.

-parna brana u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima
-vlačna čvrstoća
-otporna na direktan kontakt s bitumenom, kamenom vunom, polistirenom i poliuretanom